úvodní stránka  |  úřední e-deska  |  napište nám  |  autor stránek
 

naše úspěchy

naše úspěchy

 menu

vyhledávání

 
 

nové fotografie

Výtvarný tábor

Hry vskutku královské

IV.B přírodověda

ŠVP IV.A a IV.B
Výtvarný kroužek vítá jaro

Keramici v akci

Družina na sněhu

Vánoční besídky

Třeťáci na obecním úřadě

Čertovský den

Advent 2015

Indiánský den u prvňáčků

Projektové dny - dílny

Víkendové tvoření
s Dráčkem

Víčkování 3.B

Ohlédnutí za Londýnem

Zvítězili jsme
v přírodovědné soutěži

Zájezd do Anglie

Mezinárodní den jazyků

Výstava

V nové škole poprvé zazvonilo

Nová škola zahájila 30.8.2015

úvodní slovo

 

Prázdniny jsou za polovinou...
... a my abychom začali pomalu myslet na nový školní rok. První krok k jeho úspěšnému zahájení je za námi - ve čtvrtek 21.7. proběhla úspěšně kolaudace nových prostor školy. Žáci zde naleznou zázemí nejen ve kmenových třídách, ale i v odborné přírodovědné učebně a vznikne zde i prozatímní zázemí pro vyučující. Učitelé a zaměstnanci školy zahájí přípravy na nový školní rok v pondělí 22.8. 
Nový školní rok zahájíme ve čtvrtek 1. září 2016 v 8.10 hodin. Je to novinka - první hodina začne o pět minut později než ve školním roce uplynulém, a to čistě z důvodů dopravních. Je samozřejmé, že rodiče mohou své prvňáčky doprovodit do tříd a zůstat s nimi po celý první školní den.
Prvního září se žáci ve škole zdrží cca. 45 minut, od pátku 2.9. již učíme podle rozvrhu a poběží i školní družina a školní stravování. Všechny informace, přihlášky do družiny či ke stravování budou k dispozici první školní den u třídních učitelů. Platby stravného a "družinovného" bude stejně jako v loňském roce možné hradit buď převodem na bankovní účet 428465319/0800 nebo hotově vždy první dva pracovní dny v měsíci ve vrátnici školy do rukou vedoucí školní jídelny paní Jírové. Platby za září bude možné v případě hotovostních plateb uhradit v pátek 2.9. a v pondělí 5.9.
Vážení a milí, užívejte poslední prázdninové dny a těšte se spolu s námi na první září. 

Jak dopadla anketa ZUŠ?
V uplynulých měsících měli občané Nehvizd a blízkých okolních obcí možnost vyjádřit svůj názor na zřízení ZUŠky v Nehvizdech. Anketa probíhala "papírově" i elektronicky a bylo možné vyjádřit zájem o zřízení hudebního, tanečního, výtvarného a literárně dramatického oboru, v případě hudebního oboru pak bylo možné uvést preferovaný hudební nástroj a vyjádřit zájem o výuku sólového či sborového zpěvu. Shromáždili jsme všechny Vaše hlasy, doručené na úřad či do školy, na papíře i elektronicky a vyhodnotili je. A jaký je výsledek ankety?
Vyhodnocovali jsme celkem 82 elektronicky či papírově doručených lístků.
Pro hudební obor se vyslovilo 66 zájemců, pro taneční 60, literárně dramatický by uvítalo 41 zájemců, výtvarný 53, sólový zpěv 34 a sborový zpěv 40.
Preferované hudební nástroje pak vycházejí takto: Klavír 41, kytara 30, flétna 22, housle 7,dechové nástroje bez specifikace 4, bicí 2, violoncello 2, akordeon 1, saxofon 1.
V rubrice Další námět či postřeh se rovněž objevily zajímavé názory - sice vždy po jednom, ale to jejich hodnotu nesnižuje: Obyvatelé Nehvizd by uvítali výuku hudby pro dospělé, minimum teoretické přípravy a více výuky vlastní hry, pokud by nebyla zřízena ZUŠ tak odpovídající zájmové kroužky při základní škole, stejně tak by občané uvítali organizovaný trénink ve skateparku a kroužek práce se dřevem pro "šikovné ruce".
Vox populi, vox dei. Děkujeme všem, kdo se k našemu záměru vyjádřili. Výsledek ankety je velmi cenným podkladem pro naše další jednání s MŠMT a další výzvou, kterou před nás život v Nehvizdech staví. Na stránkách Kurýra Vás budeme dále o vývoji situace kolem zamýšleného zřízení ZUŠky.informovat 
Luboš Rýdlo
zs.nehvizdy@volny.cz

důležité informace


---------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------

Hejtman Petera ocenil nejlepší nehvizdské školáky

                                                                     pokračování...

---------------------------------------------------------------------------

Personální obsazení výuky
ve školním roce 2016-2017

---------------------------------------------------------------------------

Důležité informace pro rodiče 1. ročníků

Důležité informace pro rodiče 6. ročníků

---------------------------------------------------------------------------
Informační schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků
se uskuteční ve středu 15. června od 18.00 hodin ve škole.

Informační schůzka pro rodiče budoucího šestého ročníku se uskuteční ve čtvrtek 16. června od 18.00 hodin ve škole.

---------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------

Vši ve škole

---------------------------------------------------------------------------

Vážení rodiče, od 1.3.2016 funguje v Nehvizdech obecní policie. V případě potřeby je možné kontaktovat strážníka Obecní policie Nehvizdy na tel. čísle 602 520 722.

---------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------
PORTÁL PROŠKOLY.CZ - INFORMACE PRO RODIČE

Vážení rodiče, 
v letošním školním roce jsme opět pro vaše děti zajistili přístup na portál www.proskoly.cz, na kterém najdou řadu testů, dotazníků a procvičování vhodných i na domácí přípravu do školy. 
Testy jsou nově zaměřené také na procvičování českého pravopisu a základní slovní zásoby z angličtiny a němčiny. Naleznou zde také mnoho úloh na rozvoj logiky, paměti, prostorové představivosti apod. 
Všechny testy mohou Vaše děti využívat doma ZDARMA kdykoli z jakéhokoli počítače, tabletu či chytrého telefonu. 
Přístupové údaje obdrží žáci od svých třídních učitelů. 
Přeji Vašim dětem, aby jim portál Proškoly.cz dobře sloužil jak pro přípravu do školy, tak i pro zábavu.

Dr. Luboš Rýdlo, ředitel školy
---------------------------------------------------------------------------

Zájezd do Anglie očima Ondřeje Čapka a Štěpána Krákory z 6. třídy
Byli jsme rádi a také velmi překvapeni, že nás vybrali z celé 6. třídy, abychom se zúčastnili poznávacího zájezdu do Anglie.
                                                                  
pokračování...
---------------------------------------------------------------------------

Vážení rodiče, 
vzhledem k častým pozdním příchodům na vyučování jsme nuceni přistoupit k následujícímu opatření - úpravě kapitoly 5 školního řádu:

S účinností od čtvrtka 8.10.2015 se škola pro vstup žáků otevře v 7.45 hodin a v 8.00 se vstup uzamkne.


Žáci kteří přijdou po uzavření školy budou do budovy vpuštěni v 8.15 hodin a vyučujícím první vyučovací hodiny bude jejich pozdní příchod zaevidován. Pozdní příchod bude posuzován jako neomluvená absence. Neodůvodněný pozdní příchod do školy je přestupkem proti ustanovení školního řádu a v případě jeho opakování budeme postupovat ve smyslu ustanovení kázeňského a sankčního řádu školy.
Znovu připomínám, že školní řád žákovi ukládá být ve třídě 10 minut před zahájením vyučování.

Výše uvedené opatření se nevztahuje na odůvodněné a omluvené pozdní příchody /lékař, závažný rodinný důvod apod/.

PaedDr. Luboš Rýdlo
ředitel školy

---------------------------------------------------------------------------

Seznam zájmových kroužků ve škole

Seznam zájmových kroužků v DC Dráček

Jazykové kroužky SCOOL.CZ

Tenisová škola pro ZŠ

Tenisová škola pro MŠ

---------------------------------------------------------------------------

První šestý ročník v historii městyse Nehvizdy
---------------------------------------------------------------------------


---------------------------------------------------------------------------

  

Děkujeme nadaci Život dětem za podporu asistentů pedagoga pro školní rok 2015-2016. Díky finančnímu daru ve výši 213 710 Kč, určenému na úhradu nákladů na asistenty pedagoga, můžeme v plném rozsahu zabezpečit individuální integraci šesti dětí a žáků se specifickými vzdělávacími potřebami.

Za finanční spoluúčast ve výši 135 348,- Kč pro školní rok 2015-2016 pro zabezpečení individuální integrace dítěte se specifickými vzdělávacími potřebami děkujeme zastupitelstvu obce Šestajovice.

Vážíme si Vaší pomoci, děkujeme Vám.

---------------------------------------------------------------------------

Sdělení rodičům žáků, plnících povinnou školní docházku
v zahraničí
---------------------------------------------------------------------------

Upozornění pro rodiče
Vážení rodiče, 
vzhledem k nárůstu počtu "chytrých" telefonů Vás prosíme o spolupráci ohledně sdělení dětem, že řada webových stránek obsahuje materiály pro ně nevhodné. Této problematice se věnujeme a učinili jsme i technická opatření - školní wifi síť neumožňuje navštěvování serverů a webových adres s obsahem pro žáky nevhodným či škodlivým. Duplicitně jsou takto blokovány i školní počítače. Nechceme se vydávat cestou zákazů používání mobilů, moderní technologie chápeme jako nástroj pro komunikaci a pro přístup k informacím, nicméně dětská zvídavost a vynalézavost je značná. Prosíme - pomozte nám dětem vysvětlit, že ani přes své mobilní operátory by neměly navštěvovat nevhodné webové servery. Jde především o jejich bezpečí.
Děkujeme Vám za spolupráci. Dr. Luboš Rýdlo, ředitel školy

---------------------------------------------------------------------------
Škola v roce 1886

zapojení školy
do projektů

Projekt Dětská skupina v Nehvizdech

certifikáty

úřední e-deska
možnost stažení dokumentů

zpravodaj

školní chat

Proškoly.cz

stravování a placení služeb

aktuality

* důležité dokumenty a informace o termínech naleznete na úřední e-desce
* sledujte naše stránky, ať Vám něco neuteče...

dětské centrum Dráček

Nadační fond TESCO

Nehvizdský kurýr

virtuální prohlídka
staré školy

kalendář

přesný čas

kde nás najdete

užitečné odkazy

naše obec

ministerstvo školství

www.skolaonline.cz

www.kalibro.cz

www.scio.cz

www.azrodina.cz

Jak správně psát

www.proskoly.cz

jste návštěvník číslo

 

Škola Nehvizdy 2000-2016©