úvodní stránka  |  úřední e-deska  |  napište nám  |  autor stránek
 

naše úspěchy

naše úspěchy

 menu

vyhledávání

 
 

nové fotografie

Šesťáci v Říčanech - seznamovací pobyt

Drakiáda 2016

Nový školní rok

Výtvarný tábor

Hry vskutku královské

IV.B přírodověda

ŠVP IV.A a IV.B
Výtvarný kroužek vítá jaro

Keramici v akci

Družina na sněhu

Vánoční besídky

Třeťáci na obecním úřadě

Čertovský den

Advent 2015

Indiánský den u prvňáčků

Projektové dny - dílny

Víkendové tvoření
s Dráčkem

Víčkování 3.B

Ohlédnutí za Londýnem

Zvítězili jsme
v přírodovědné soutěži

Zájezd do Anglie

Mezinárodní den jazyků

Výstava

V nové škole poprvé zazvonilo

Nová škola zahájila 30.8.2015

úvodní slovo

 

Tak nám to zase začalo...
Léto je minulostí a my jsme rovnýma nohama skočili do nového školního roku. Je nás o více než stovku více než loni, a to s sebou určitě ponese počáteční zmatky. Pojďme si připomenout pár informací, které nám všem mohou usnadnit každodenní školní život:

Škola se pro vstup žáků otevře v 7.50, žáci mají povinnost být ve třídě deset minut před zahájením vyučování, tedy nejpozději v 8.00. V 8.05 se budova školy uzavře.
Vyučování začne v 8.10 hodin, první přestávka bude zkrácena na pět minut, ostatní přestávky pak zůstanou beze změny. Reagujeme tak na změny autobusových jízdních řádů.
Velmi Vás vážení rodiče prosím o dochvilnost. Není možné tolerovat pozdní příchody, pokud by se opakovala situace z loňského roku, museli bychom opět přikročit k evidování pozdních příchodů a k dalším nepříjemným opatřením. Stejně tak nám všem včasný příchod do školy usnadní pohyb na parkovišti a přispěje k zajištění bezpečnosti žáků. 

Doprovázet prvňáčky do tříd bude možné pouze prvních čtrnáct dnů v září, poté už bude možné školáky doprovodit pouze do šatny, dále už budou pokračovat sami. Žáky vyšších ročníků lze doprovodit pouze do šaten, vstupovat do tříd se žáky nelze. Na chodbách bude vždy přítomen dozor, není se tedy třeba ničeho obávat. Stejně tak Vás prosím, abyste respektovali zákaz pohybu po budově školy a zákaz vstupu do prostor jídelny a do učeben. Při současném počtu žáků není možné při volném pohybu dospělých osob po budově zajistit bezpečnost. K dispozici jsou telefony do tříd, návštěvu je nutno ohlásit příslušnému zaměstnanci školy. 

Školní družina je v provozu od 7.00 hodin, jedno oddělení od 6.45 hodin, provoz končí v 17.00 hodin. Velmi prosím o včasné vyzvedávání dětí z družiny, stejně tak prosím o dodržování pravidel pro vyzvedávání dětí, se kterými Vás seznámí paní vychovatelky.

Vážení, přeji nám všem úspěšný a klidný školní rok 2016-2017.

Děkujeme
nadaci Život dětem za finanční podporu pro asistenty pedagoga. Již druhý rok nás tato nadace, zastoupená paní Annou Strnadovou, významně podporuje v oblasti péče o žáky s potřebou asistenta pedagoga. Výše podpory pro školní rok 2016-2017 činí 200 000,- Kč 

Luboš Rýdlo
zs.nehvizdy@volny.cz

důležité informace

Vážení návštěvníci našich stránek, web naší školy bude 3.11. převeden do nové grafické podoby. Prosíme o shovívavost při možných počátečních nedostatcích.
Děkujeme za pochopení.
---------------------------------------------------------------------------

Vážení rodiče, 
opět se nám ve škole objevily vši. Věnujte prosím pozornost následujícím informacím (ZDE) a hlavičkám svých ratolestí.

Luboš Rýdlo

---------------------------------------------------------------------------


---------------------------------------------------------------------------


---------------------------------------------------------------------------

Šesťáci v Říčanech - seznamovací pobyt
Koncem září a začátkem října absolvovaly obě "šestky" seznamovací kurz pořádaný Muzeem Říčany.
                                                                  pokračování...

---------------------------------------------------------------------------
Základní škola a mateřská škola Nehvizdy přijme pro pracoviště na adrese Bedřicha Mouchy 243 /nová škola/ uklízečku na plný úvazek pro úklid přízemních prostor školy. Platové zařazení dle nařízení vlády 564/2006 Sb., v platném znění. Podmínkou přijetí je bezúhonnost, příjemné vystupování, dobrý zdravotní stav. Možnost trvalého pracovního poměru. Osobní pohovor podmínkou. Preferujeme uchazeče s trvalým pobytem v Nehvizdech.
Nabídky s životopisy zasílejte e-mailem na kancelar@skolanehvizdy.cz, případně volejte na 326 992 532. Předpokládaný nástup 1.11.2016.
Dr. Luboš Rýdlo, ředitel školy
---------------------------------------------------------------------------
Vážení rodiče, i v letošním školním roce budeme spolupracovat se serverem www.proskoly.cz.
Prostřednictvím třídních učitelů žáci obdrží své přístupové údaje a na tomto serveru /můžete se připojit i přes naše stránky - viz odkaz vpravo dole/ - mohou kdykoli procvičovat veškeré učivo, vyhledávat informace, studijní materiály apod. 
Věříme, že tuto službu využijete a že Vašim dětem /a možná i Vám/ zpříjemní přípravu na vyučování.
---------------------------------------------------------------------------
Vážení rodiče, od úterý 27.9.2016 jsou vám k dispozici všechna parkovací místa před školou. Zaměstnanci školy budou nadále využívat oplocené parkoviště v
pravo před areálem školy.
---------------------------------------------------------------------------

Personální obsazení výuky
ve školním roce 2016-2017

---------------------------------------------------------------------------
Vážení rodiče, od 1.3.2016 funguje v Nehvizdech obecní policie. V případě potřeby je možné kontaktovat strážníka Obecní policie Nehvizdy na tel. čísle 602 520 722.
---------------------------------------------------------------------------
Sdělení rodičům žáků, plnících povinnou školní docházku
v zahraničí
---------------------------------------------------------------------------


---------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------

Upozornění pro rodiče
Vážení rodiče, 
vzhledem k nárůstu počtu "chytrých" telefonů Vás prosíme o spolupráci ohledně sdělení dětem, že řada webových stránek obsahuje materiály pro ně nevhodné. Této problematice se věnujeme a učinili jsme i technická opatření - školní wifi síť neumožňuje navštěvování serverů a webových adres s obsahem pro žáky nevhodným či škodlivým. Duplicitně jsou takto blokovány i školní počítače. Nechceme se vydávat cestou zákazů používání mobilů, moderní technologie chápeme jako nástroj pro komunikaci a pro přístup k informacím, nicméně dětská zvídavost a vynalézavost je značná. Prosíme - pomozte nám dětem vysvětlit, že ani přes své mobilní operátory by neměly navštěvovat nevhodné webové servery. Jde především o jejich bezpečí.
Děkujeme Vám za spolupráci. Dr. Luboš Rýdlo, ředitel školy

---------------------------------------------------------------------------
Škola v roce 1886

Školní sváča

zapojení školy
do projektů

Projekt Dětská skupina v Nehvizdech

certifikáty

úřední e-deska
možnost stažení dokumentů

zpravodaj

Proškoly.cz

stravování a placení služeb

aktuality

* důležité dokumenty a informace o termínech naleznete na úřední e-desce
* sledujte naše stránky, ať Vám něco neuteče...

dětské centrum Dráček

Nadační fond TESCO

Nehvizdský kurýr

virtuální prohlídka
staré školy

kalendář

přesný čas

kde nás najdete

užitečné odkazy

naše obec

ministerstvo školství

www.skolaonline.cz

www.kalibro.cz

www.scio.cz

www.azrodina.cz

Jak správně psát

www.proskoly.cz

jste návštěvník číslo

 

Škola Nehvizdy 2000-2016©