úvodní stránka  |  úřední e-deska  |  napište nám  |  autor stránek
 

naše úspěchy

naše úspěchy

 menu

vyhledávání

 
 

nové fotografie

Výtvarný tábor

Hry vskutku královské

IV.B přírodověda

ŠVP IV.A a IV.B
Výtvarný kroužek vítá jaro

Keramici v akci

Družina na sněhu

Vánoční besídky

Třeťáci na obecním úřadě

Čertovský den

Advent 2015

Indiánský den u prvňáčků

Projektové dny - dílny

Víkendové tvoření
s Dráčkem

Víčkování 3.B

Ohlédnutí za Londýnem

Zvítězili jsme
v přírodovědné soutěži

Zájezd do Anglie

Mezinárodní den jazyků

Výstava

V nové škole poprvé zazvonilo

Nová škola zahájila 30.8.2015

úvodní slovo

 

Školní sváča
Vážení rodiče, od 2. září 2016 chceme ve spolupráci s paní Janou Hubenou a Zuzanou Mosteckou nabídnout novou stravovací službu - přípravu školních svačin. V současné době tento veskrze sympatický projekt administrativně, technicky a právně připravujeme tak, abychom ho v novém školním roce mohli spustit. Jde v podstatě o možnost si na www.skolnisvaca.cz
on-line vybrat, objednat a zaplatit kvalitní školní svačinu, která bude v den výdeje v prostorách školy v brzkých ranních hodinách připravena z čerstvých surovin a následně před vyučováním žákům vydána. Škola poskytuje zázemí, vše ostatní od objednání až po platby je věcí rodičů a poskytovatelů, tedy Školní sváči. Pokud by si žák objednanou svačinu zapomněl vyzvednout, bude mu uložena do školní jídelny a může si ji vyzvednout později. Věnujte prosím pozornost informačnímu letáku, vyvěšenému na našem webu - stejný leták Vám přijde prostřednictvím Vašich třídních učitelů e-mailem, rodičům budoucích prvňáčků a šesťáků bude leták předán na informačních schůzkách.
Věřím, že Vašim dětem červnová ochutnávka svačin chutnala a že se náš společný projekt v září rozjede.
My kantoři do toho jdeme, chutnalo nám moc.

Dr. Luboš Rýdlo, ředitel školy

Vážení, projekt Školní svačiny je DOBROVOLNÝ a jde čistě
o nabídku. Svačiny si kupovat nemusíte. :-)

Průzkum zájmu o zřízení ZUŠ při ZŠ a MŠ Nehvizdy
Vzdělávací "kampus" v Nehvizdech: Od dětské skupiny až do deváté třídy!
A chystáme také základní uměleckou školu!
Rozvoj nehvizdského školství je v plném proudu. Běží dostavba základní školy, v září už dosáhneme do sedmého ročníku, stavíme další školní budovu, další rekonstruujeme, budujeme novou tělocvičnu a technické zázemí školy... Však to s námi všichni prožíváte a vidíte.
Začali jsme přemýšlet o tom, jak rozšířit vzdělávací nabídku v Nehvizdech, a vyšlo nám jediné - základní umělecké vzdělávání. Navštívili jsme ZUŠ Čelákovice a dlouze jednali s ředitelkou Viktorií Hanžlíkovou a s jejím zástupcem Janem Bláhou o možnostech spolupráce formou zřízení odloučeného pracoviště v Nehvizdech. Po zvážení všech pro a proti a po dlouhém uvažování jsme se rozhodli jít vlastní cestou a zřídit alespoň dvě třídy "zušky" vlastní.
Organizačně by nová umělecká škola měla stejný statut jako mateřinka v rámci základní a mateřské školy, tedy v jejím čele by stál zástupce ředitele pro základní uměleckou školu, který by své pracoviště vedl naprosto autonomně, jako je tomu v případě mateřinky. Učitelé umělecké školy by byli zaměstnanci ZŠ a MŠ Nehvizdy, která by rozšířila i svůj název na ZŠ, ZUŠ a MŠ Nehvizdy
Prvním krokem příprav zřízení základní umělecké školy je průzkum zájmu o umělecké vzdělávání v Nehvizdech. Zde naleznete jednoduchý anketní lístek, který, moc prosíme, v případě vašeho zájmu vyplňte a doručte buď na nehvizdský obecní úřad, nebo do základní školy. Anketu ale můžete také po vyplnění vyfotit a poslat elektronickou poštou na adresy mestys@nehvizdy.cz nebo zs.nehvizdy@volny.cz.
Souběžně s průzkumem zájmu vstoupíme do jednání s krajským úřadem a ministerstvem školství, oba úřady musí zřízení nové ZUŠ schválit. V případě příznivých výsledků se pustíme do příprav prostorového, materiálního a personálního zajištění provozu. Nejen na přípravách, ale i v budoucím provozu a personálním zajištěním výuky chceme velmi úzce spolupracovat s čelákovickou ZUŠ a jejím zřizovatelem, tedy městem Čelákovice.
Věříme, že rozšíření vzdělávací nabídky o umělecké vzdělávání je krokem smysluplným a potřebným.
Luboš Rýdlo
zs.nehvizdy@volny.cz

důležité informace

Hejtman Petera ocenil nejlepší nehvizdské školáky

                                                                     pokračování...

---------------------------------------------------------------------------

Personální obsazení výuky
ve školním roce 2016-2017

---------------------------------------------------------------------------

Důležité informace pro rodiče 1. ročníků

Důležité informace pro rodiče 6. ročníků

---------------------------------------------------------------------------
Informační schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků
se uskuteční ve středu 15. června od 18.00 hodin ve škole.

Informační schůzka pro rodiče budoucího šestého ročníku se uskuteční ve čtvrtek 16. června od 18.00 hodin ve škole.

---------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------

Vši ve škole

---------------------------------------------------------------------------

Vážení rodiče, od 1.3.2016 funguje v Nehvizdech obecní policie. V případě potřeby je možné kontaktovat strážníka Obecní policie Nehvizdy na tel. čísle 602 520 722.

---------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------
PORTÁL PROŠKOLY.CZ - INFORMACE PRO RODIČE

Vážení rodiče, 
v letošním školním roce jsme opět pro vaše děti zajistili přístup na portál www.proskoly.cz, na kterém najdou řadu testů, dotazníků a procvičování vhodných i na domácí přípravu do školy. 
Testy jsou nově zaměřené také na procvičování českého pravopisu a základní slovní zásoby z angličtiny a němčiny. Naleznou zde také mnoho úloh na rozvoj logiky, paměti, prostorové představivosti apod. 
Všechny testy mohou Vaše děti využívat doma ZDARMA kdykoli z jakéhokoli počítače, tabletu či chytrého telefonu. 
Přístupové údaje obdrží žáci od svých třídních učitelů. 
Přeji Vašim dětem, aby jim portál Proškoly.cz dobře sloužil jak pro přípravu do školy, tak i pro zábavu.

Dr. Luboš Rýdlo, ředitel školy
---------------------------------------------------------------------------

Zájezd do Anglie očima Ondřeje Čapka a Štěpána Krákory z 6. třídy
Byli jsme rádi a také velmi překvapeni, že nás vybrali z celé 6. třídy, abychom se zúčastnili poznávacího zájezdu do Anglie.
                                                                  
pokračování...
---------------------------------------------------------------------------

Vážení rodiče, 
vzhledem k častým pozdním příchodům na vyučování jsme nuceni přistoupit k následujícímu opatření - úpravě kapitoly 5 školního řádu:

S účinností od čtvrtka 8.10.2015 se škola pro vstup žáků otevře v 7.45 hodin a v 8.00 se vstup uzamkne.


Žáci kteří přijdou po uzavření školy budou do budovy vpuštěni v 8.15 hodin a vyučujícím první vyučovací hodiny bude jejich pozdní příchod zaevidován. Pozdní příchod bude posuzován jako neomluvená absence. Neodůvodněný pozdní příchod do školy je přestupkem proti ustanovení školního řádu a v případě jeho opakování budeme postupovat ve smyslu ustanovení kázeňského a sankčního řádu školy.
Znovu připomínám, že školní řád žákovi ukládá být ve třídě 10 minut před zahájením vyučování.

Výše uvedené opatření se nevztahuje na odůvodněné a omluvené pozdní příchody /lékař, závažný rodinný důvod apod/.

PaedDr. Luboš Rýdlo
ředitel školy

---------------------------------------------------------------------------

Seznam zájmových kroužků ve škole

Seznam zájmových kroužků v DC Dráček

Jazykové kroužky SCOOL.CZ

Tenisová škola pro ZŠ

Tenisová škola pro MŠ

---------------------------------------------------------------------------

První šestý ročník v historii městyse Nehvizdy
---------------------------------------------------------------------------


---------------------------------------------------------------------------

  

Děkujeme nadaci Život dětem za podporu asistentů pedagoga pro školní rok 2015-2016. Díky finančnímu daru ve výši 213 710 Kč, určenému na úhradu nákladů na asistenty pedagoga, můžeme v plném rozsahu zabezpečit individuální integraci šesti dětí a žáků se specifickými vzdělávacími potřebami.

Za finanční spoluúčast ve výši 135 348,- Kč pro školní rok 2015-2016 pro zabezpečení individuální integrace dítěte se specifickými vzdělávacími potřebami děkujeme zastupitelstvu obce Šestajovice.

Vážíme si Vaší pomoci, děkujeme Vám.

---------------------------------------------------------------------------

Sdělení rodičům žáků, plnících povinnou školní docházku
v zahraničí
---------------------------------------------------------------------------

Upozornění pro rodiče
Vážení rodiče, 
vzhledem k nárůstu počtu "chytrých" telefonů Vás prosíme o spolupráci ohledně sdělení dětem, že řada webových stránek obsahuje materiály pro ně nevhodné. Této problematice se věnujeme a učinili jsme i technická opatření - školní wifi síť neumožňuje navštěvování serverů a webových adres s obsahem pro žáky nevhodným či škodlivým. Duplicitně jsou takto blokovány i školní počítače. Nechceme se vydávat cestou zákazů používání mobilů, moderní technologie chápeme jako nástroj pro komunikaci a pro přístup k informacím, nicméně dětská zvídavost a vynalézavost je značná. Prosíme - pomozte nám dětem vysvětlit, že ani přes své mobilní operátory by neměly navštěvovat nevhodné webové servery. Jde především o jejich bezpečí.
Děkujeme Vám za spolupráci. Dr. Luboš Rýdlo, ředitel školy

---------------------------------------------------------------------------
Škola v roce 1886

zapojení školy
do projektů

certifikáty

úřední e-deska
možnost stažení dokumentů

zpravodaj

školní chat

Proškoly.cz

stravování a placení služeb

aktuality

* důležité dokumenty a informace o termínech naleznete na úřední e-desce
* sledujte naše stránky, ať Vám něco neuteče...

dětské centrum Dráček

Nadační fond TESCO

Nehvizdský kurýr

virtuální prohlídka
staré školy

kalendář

přesný čas

kde nás najdete

užitečné odkazy

naše obec

ministerstvo školství

www.skolaonline.cz

www.kalibro.cz

www.scio.cz

www.azrodina.cz

Jak správně psát

www.proskoly.cz

jste návštěvník číslo

 

Škola Nehvizdy 2000-2016©